Cartref > Ysgol > Polisïau

Polisïau

Polisi Datblygiad Cynaliadwy

Polisi Gwisg Ysgol ac Ymddangosiad

Polisi Chwythu’r Chwiban

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Amserau Sesiynau Ysgol 

Urddas yn y Gwaith

Polisi Recriwtio a Dethol Ysgolion 

Polisi DBS  

Polisi secondiad ar gyfer Ysgolion (NJC) 

Polisi secondiad a honoraria ar gyfer Ysgolion (athrawon)

Polisi a Gweithdrefnau Rheoli Presenoldeb Staff 

Polisi Rheoli Adleoli Posibl mewn Ysgolion 

Polisi Rheoli Diswyddo Posibl mewn Ysgolion 

Dewisiol ar gyfer Ysgolion 

Polisi Absenoldeb Gwasanaeth Cyhoeddus 

Polisi Mabwysiadu Ysgol (Staff NJC Cefnogi) 

Polisi Mabwysiadu Ysgol (Athrawon)

Polisi Mamolaeth Ysgolion (Staff NJC - Cymorth) 

Polisi Mamolaeth Ysgolion (Athrawon) 

Polisi Absenoldeb Rhiant Ysgol 

Polisi Absenoldeb Tadolaeth Ysgolion 

Polisi Absenoldeb Rhiant a Rennir Ysgol Paratowyd 

Canllaw Absenoldebau Arbennig Athrawon 

Canllaw Absenoldebau Arbennig Staff Cefnogol NJC  

Polisi ar y Camddefnydd o Alcohol a Chyffuriau yn y Gweithle (Ysgolion) 

Polisi Ymddeoliad Hyblig (Staff NJC) 

Polisi Ymddeoliad Graddol (Athrawon) 

Polisi Seibiant Gyrfa Ysgol 

Polisi Gweithio'n Hyblyg Ysgolion 

Polisi Darfu ar Teithio 

Polisi Ysgolion ar Ddatgelu a Gwahardd 

Cytundeb Amser i Ffwrdd a Chyfleusterau Undebau Athrawon 

Polisi Cyflog Trosiannol Ysgolion 

Cyfnod Prawf (Staff NJC) 

Polisi Tywydd Garw Ysgolion 

Polisi Toiledau Ysgol

Polisi Camddefnydd Sylweddau

Polisi Plant Mewn Gofal 

Polisi Ymweliadau Addysgol ag Awyr Agored 

Diweddaru eich Polisi Ymweliad Ysgol a Rhestr Staffio 

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Polisi Clwb Gofal Cyn Brecwast a Chlwb Brecwast 

Polisi Cais gan Wrthrych y Data Ysgolion

Polisi Diogelwch Gwybodaeth Ysgolion

Polisi Camerâu Diogelwch 

Polisi Rhwydweithio Cymdeithasol - eDdiogelwch